Fysioterapi

Når du bestiller tid hos mig, danner jeg mig et indtryk af din situation ud fra den indledende samtale.

Jeg foretager også ofte en kropsanalyse, hvor jeg vurderer, hvordan din kropsholdning er. Her findes der mange brugbare oplysninger, når jeg skal få et indtryk af, hvordan du har det i din krop.

Den første konsultation vil derfor bestå af både samtale og en undersøgelse. Vi tager os god tid til denne samtale. Jeg spørger naturligvis ind til smerter og bevægeindskrænkninger, hvis det er relevant. Men du vil muligvis også skulle svare på spørgsmål i relation til dine kostvaner, motionsvaner, søvnvaner og fordøjelse. Disse svar har betydning for, hvilken behandling jeg anbefaler. Det er også vigtigt, at vi sammen finder ud af, hvad vi kan forvente af hinanden. Dertil målrettes din behandling.

Opfølgning hjemme

De fleste behandlinger giver de bedste resultater, når du følger op med de hjemmeøvelser, du får hos mig.

I min tilgang til din problematik betragter jeg hele dig og tager også højde for din livssituation, når jeg skal vurdere, hvilken behandling der vil være bedst egnet til dig. Jeg bruger de mange redskaber, jeg har fået gennem mine 25 års erfaring og de forskellige behandlingsmetoder, jeg har tilegnet mig gennem årene.

Lægehenvisning og tilskud

Har du en henvisning fra din læge, har jeg mulighed for at hente den, og på den måde samarbejde med din lægefaglige behandler omkring din problemstilling. Henvisning er ikke et krav for behandlingen. Du skal lige være opmærksom på, at jeg ikke får tilskud fra det offentlige.
Ønsker du at benytte din sundhedsforsikring, skal du være opmærksom på at flere af dem kun dække dele af behandlingen hos mig.
Er du medlem af “Danmark”, får du tilskud til fysioterapeutisk behandling og træning, når der foreligger en sundhedsfaglig vurdering.
Jeg glæder mig til at hjælpe dig.