Behandling

Sundhed – livskvalitet – forandring

Behandling

I FysioCareSalling tilbyder vi forskellige tilgange til din behandling.

Fælles for dem alle er, at vi tænker hele din krop og din livssituation, når vi påbegynder et forløb.

Vi tager os derfor god tid til at stille spørgsmål, du muligvis ikke er vant til at skulle svare på. Vi spørger naturligvis ind til smerter og bevægeindskrænkninger, hvis det er relevant. Men du vil også skulle svare på spørgsmål i relation til dine motionsvaner, søvnvaner og din fordøjelse. Disse svar har betydning for, hvilken behandling vi anbefaler.

Det er også vigtigt for os, at vi får lavet en forventningsafstemning, så vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Vi lægger også stor vægt på, at vi sammen finder den rette behandling for dig.

En stor del af et forløb hos os er, at du får den rette vejledning og guidning til, hvordan vi får skab den forandring, du ønsker.

Vi tilbyder følgende behandlinger på klinikken:

Fysioterapi behandling

Kraniosakralterapi

Behandling for underlivsproblemer 

Lymfødem behandling 

Lindrende behandling for uhelbredelige syge (palliativ behandling)

RAH – effektiv behandling med strækreflekserne

Uforklarlige smerter