Anti stress træning trin 1 & 2

Stress

I dag er stress er en af de største folkesygdomme og derfor kender du sikkert også til begrebet stress. Måske har du selv eller en i din omgangskreds været i en stresset tilstand. Viden og praktiske redskaber kan være med til at hjælpe med at få øje på de første stressreaktioner og reagerer hensigtsmæssigt på en begyndende stresstilstand og/eller forebygge tilbagefald, hvis du over længere tid har været ramt af stress. Du er ikke alene.

 • 33% af al fravær skyldes forhold i det psykiske arbejdsmiljø
 • 70% er påvirket af begyndende stress
 • 12% har symptomer på alvorligt stress hver dag
Kilde: Stressforeningen.dk

Anti stress trin 1

STED:

Anti stress foregår i rolige og uforstyrrede lokaler hos FysioCareSalling, Posthusvej 6, Balling, 7860 Spøttrup

TIDSPUNKT:

Tirsdage kl. 13.30-15.00 i perioden 1. marts – 26. april

INSTRUKTØR: 

Hanne Fejerskov, fysioterapeut og stresskonsulent

TILMELDING:

Foregår her eller via tlf. 20459580

INDHOLD:

Anti stress trin 1 er for dig, som er interesseret i grundlæggende viden om begrebet stress og stressreducerende øvelser.

Undervisningen og praktiske øvelser fokuserer på:

 • Stress i vores samfund
 • Positiv og negativ stress
 • Nervesystemet og hormonernes påvirkning
 • Følehjernen
 • Generelle stressreaktioner med udgangspunkt i 9 forskellige adfærdstyper (Enneagrammet)
 • Symptomer
 • Forebyggende aktiviteter.

Her gang består det meste af tiden af:

 • Mindfulness – basale øvelser
 • Simple afspændingsteknikker
 • Meditation – grundlæggende
 • NADA tilbydes

PRIS:

1980 kr. for hele forløbet Anti stress trin 1

Anti stress niveau 2

STED:

FysioCareSalling, Posthusvej 6, Balling, 7860 Spøttrup

TIDSPUNKT:

Tirsdage kl. 13.30-15.30

INSTRUKTØR:

Hanne Fejerskov, fysioterapeut og stresskonsulent

TILMELDING:

Kontakt mig på mail hanne@fysiocaresalling.dk eller på tlf. 25459580

INDHOLD:

Trin 2 er for dig, der har været på Anti stress trin 1.

Her arbejder vi videre med individuelle redskaber til opsporing og forebyggelse af stress med udgangspunkt i dine ressourcer.

Undervisningen og de praktiske øvelser fokuserer på :

 • Tidlig opsporing af stress
 • Test af din stress
 • Individuel prognosemodel for stress
 • Energi barometer
 • Individuelle stress signaler
 • Forebyggende aktiviteter, der giver mening for dig
 • Enneagrammet og individuelle stressreaktioner

Hver gang består det meste af tiden af:

 • Mindfulness – udvidede øvelser
 • Forskellige former for afspændingsteknikker
 • Meditation i forskellige omgivelser
 • NADA tilbydes

PRIS:

1980 kr. for hele forløbet Trin 2