Bassintræning

 

Træningen i varmtvandsbassin er for dig, der har gavn af det varme vand og vandets opdrift, der virker vægtreducerende. Særlig personer med artrose (tidligere kendt som slidgigt) kan have gavn af træningen i varmtvandsbassin. Også gravide særlige i den sidste trimester har glæde af bassintræning. 

Vi beytter os af den modstand vandet giver os, når vi bevæger os i vandet. Vandets modstand svarer til vægte eller elastikker som vi benytter som modstand på land. 

Til træningen udnytter vi den turbulens, der skabes, når man bevæger sig rundt i vandet. Denne turbulens en et rigtig godt middel til at træne balance og stabilitet over et eller flere led - for eksempel ryggen, knæ, hofte eller fodled. 

I vandet træner vi med redskaber lavet af skum til at varriere og progrediere øvelserne med. 

 

Bassinholdene træner i wellness i Pulsen Stadion Allé 3, Balling følgende dage: 

Mandag kl. 18.00 - 18.50 og 

torsdag kl. 8.00 - 8.50

 

Prisen for holdet er 850 kr. for et klippekort med 10 klip. 

Der klippes de gange, du kommer på holdet. Det betyder, at du ikke betaler de gange, hvor du måtte være forhindret i at deltage på holdet.

Der ydes tilskud fra sygeforsikringen "danmark", hvis du er medlem. Her betaler du 115 kr. pr. gang og får 50 % refunderet af "danmark".