Sundhedsrådgivning

Sundhedsrådgivning er for dig, som ønsker at investere i dig selv og give din krop det bedste, uanset om dit mål er at gå fra syg til rask, fra usund til sund eller blot optimere din generelle sundhed mhp. at minimere din risiko for at udvikle livsstilssygdomme. 

Sundhedsrådgivning er et forløb, hvor vi fokuserer på, at du er i balance. Så både din fysiske og mentale tilstand vægtes i lige høj grad. For når du er i balance, er du langt henad vejen i stand til at "helbrede" dig selv. Den balance forsøger vi sammen at skabe ved at tage udgangspunkt i din baggrund og de udfordringer, du måtte have. På den måde finder vi frem til, hvor du har behov for ændringer i din livsstil, og hvordan du kan gøre, for at nå dine mål. 

De velkendte K.R.A.M.S.S.-faktorer danner grundlag for stort set alle situationer, men vil naturligvis vægtes forskelligt i forhold til den enkelte. Du skal således forvente, at jeg vil interessere mig for både din kost, om du ryger, dit alkoholforbrug, dine motionsvaner, dine søvnvaner og dit stressniveau.  

Den første konsultationen vil bestå af en samtale og en fysisk undersøgelse, hvor vi danner os et billede af, hvordan forløbet skal formes, så det passer lige netop til dine ønsker og behov. Der afsættes 90 minutter til første konsultation, og når du booker din aftale, får du et spørgeskema, som du bedes udfylde og returnere inden konsultationen, så jeg kan forberede mig bedst muligt på din situation, og målrette konsultationen.

Til de efterfølgende konsultationer afsættes almindeligvis 60 minutter, men hvis du har brug for en kort opfølgning eller motiverende samtale er der også mulighed for at booke 30 minutter til det.  

Du har mulighed for at få målt din kropssammensætning på en Tanita-vægt i forbindelse med konsultationerne, som kan være med til at danne grundlag for indsatsen.

Det er også muligt, kun at booke en tid til vejning og information om kropssammensætingen. Det alene afsættes der 15 minutter til.

Hvis du er har brug for at have en konkret periode at forholde dig til i forbindelse med en livsstilsomlægning og en målrettet indsats for at holde motivationen og have overskuelighed, har du mulighed for booke 5 konsultationer på en gang. Du er selv med til at bestemme, hvor tæt konsultationerne skal ligge indenfor 6 mdr. Her afsættes 90 minutter til første konsultation og efterfølgende 60 minutter pr. gang.

For at du kan opnå forandring i dit liv, må du forvente også selv at skulle yde en indsats. Din indsats afhænger naturligvis af de mål, du ønsker at opnå.

Herunder er nævnt nogle eksempler på, hvornår sundhedsrådgivning kan være relevant. 

Sundhedsrådgivning er for alle! Og derfor ikke kun personer, som er decideret syge eller har diagnoser af forskellig art. Det er i lige så høj grad til dig, som ønsker at føle dig stærkere og mere vital, så du kan møde livet og gå igennem livet med de bedste forudsætninger.

- Migræne

- PMS / PCO(S)

- Hedeture og andre gener i forbindelse med overgangsalder

- Kronisk inflammation / irritationstilstande

- Stress

- "Kronisk" træthed / manglende energi

- Uspecifikke smerter

- Vægttab  

- Motion / træning / bevægelse

- Generel sundhed og kostvaner

- Hjerte-/kar og kredsløbssygdomme

- Diabetes 1 og 2

- Astma / KOL

- Reumatiske sygdomme (leddegigt, artrose, andre gigtformer)

- Atopisk eksem (børneeksem, astmaeksem)

- Fordøjelse og tarmsygdomme

- Allergene reaktioner uden klinisk målbar allergi og eller intolerencer

 

For at booke en konsultation, kan du bruge vores onlinebookingsystem, eller du kan ringe eller skrive til Ida på tlf.: 60883386 eller mail: ida@fysiocaresalling.dk 

Vores priser, kan du se her: https://fysiocaresalling.dk/priser

 

"For at opnå forandring, er det nødvendigt at gøre noget andet, end du plejer"