Sundhedsrådgivning

Sundhedsrådgivning er for dig, som ønsker at investere i dig selv og give din krop det bedste, uanset om dit mål er at gå fra syg til rask, fra usund til sund eller blot optimere din generelle sundhed mhp. at minimere din risiko for at udvikle livsstilssygdomme. 

Sundhedsrådgivning er et forløb, hvor vi fokuserer på at du er i balance. Så både din fysiske og mentale tilstand vægtes i lige høj grad. For når du er i balance, er du langt henad vejen i stand til at "helbrede" dig selv. Den balance forsøger vi sammen at skabe ved at se nærmere på din problematik, og finde frem til hvor du har behov for ændringer, for at nå dit mål. 

De velkendte KRAMSS-faktorer danner grundlag for stort set alle situationer, men vil naturligvis vægtes forskelligt i forhold til den enkelte. Du skal således forvente, at jeg vil interessere mig for både din kost, om du ryger, dit alkoholforbrug, dine motionsvaner, dine søvnvaner og dit stressniveau. 

Herunder er nævnt nogle eksempler på, hvornår sundhedsrådgivning kan være relevant. Finder du ikke din problematik i nedenstående, men alligevel tænker, at sundhedsrådgivning er relevant for dig, er du naturligvis velkommen. Og hvis du alligevel er i tvivl, svarer vi gerne på opklarende spørgsmål.

 

- Migræne

- PMS

- Hedeture og andre gener i forbindelse med overgangsalder

- Kronisk inflammation / irritationstilstande

- Stress

- "Kronisk" træthed / manglende energi

- Uspecifikke smerter

- Vægttab  

- Motion / træning / bevægelse

- Generel sundhed og kostvaner

- Hjerte-/kar og kredsløbssygdomme

- Diabetes

- Astma / KOL

- Reumatiske sygdomme (leddegigt, artrose, ...)

- Atopisk eksem (børneeksem, astmaeksem)

- Fordøjelse og tarmsygdomme

- Allergene reaktioner uden klinisk målbar allergi og eller intolerencer

 

Den første konsultationen vil bestå af en samtale og en fysisk undersøgelse, hvor vi danner os et billede af, hvordan forløbet skal formes, så det passer lige netop til dine ønsker og behov. Der afsættes 1 1/2 time til første konsultation, og når du booker din aftale, får du et spørgeskema, som du bedes udfylde og returnere inden konsultationen, så jeg kan forberede mig bedst muligt på din situation, og målrette konsultationen.

Til de efterfølgende konsultationer afsættes ligeledes 1 1/2 time. Konsultationens længde kan dog variere fra gang til gang alt efter behovet den pågældende dag, så selvom der er afsat 1 1/2 time, er det ikke nødvendigvis hver gang, konsultationen vil udfylde hele den afsatte tid.

For at du kan opnå forandring i dit liv, må du forvente også selv at skulle yde en indsats. Din indsats afhænger naturligvis af din problematik.

"For at opnå forandring, er det nødvendigt at gøre noget andet, end du plejer"